Vsaka 4 leta poteka Svetovno srečanje Bratstva, ko se zberejo delegati, bolniki, invalidi in njihovi spremljevalci, odgovorni za delovanje Bratstva po svetu. Letošnje VI. Svetovno srečanje Bratstva bo potekalo od 21. do 28. julija 2014 v Sloveniji v Celju (Dom sv. Jožef, Plečnikova 29). Tega pomembnega dogodka se bo udeležilo 60 predstavnikov Bratstva iz štirih kontinentov, kjer Bratstvo živi.

Na tem mednarodnem srečanju bomo osvetlili in ocenili minulo delo, ki je bilo opravljeno v mnogih državah sveta. Napravili bomo tudi načrt za vse naše dejavnosti za naslednja štiri leta. Geslo našega srečanja bo: “Še bomo gradili v občestvu”.

Dostopnost