Dejavnosti

Bratstvo vodimo in oblikujemo bolniki in invalidi sami.

  • Spodbujamo spoštovanje življenja in dela bolnikov in invalidov ter njihovo ustvarjalnost.
  • Opozarjamo javnost na specifične probleme bolnikov in invalidov v Sloveniji.
  • Želimo si vzdrževati stike s predstavniki drugih gibanj, društev in organizacij, ki si prizadevajo za podobne cilje.
  • Ustvarjamo osebne in občestvene vezi med bolniki in invalidi ter njihovimi prijatelji v svojem okolju ( župniji, občini).
  • Skrbimo za to, da se z bratskim življenjem in prijateljskimi vezmi vsak posameznik lahko razvija glede na dane življenjske okoliščine.
  • Prinašamo veselo novico o Bogu, ki je Ljubezen in Življenje ter želi srečo vseh ljudi.

V ta namen organiziramo:

  • Srečanja temeljnih skupin, regionalna srečanja
  • Različne dejavnosti v Domu Bratstva – Dom Bratstva služi kot vezivo, ki povezuje člane iz vse države. Tu so organizirane dejavnosti, ki so namenjene vsem članom ( duhovne vaje, izobraževalni vikendi, različna delovna in družabna srečanja, kulturni dogodki, počitnice itd.).
  • Se po svojih zmožnostih udeležujemo vseh oblik družbenega življenja na lokalni, nacionalni in meddržavni ravni.
Dostopnost