Mednarodno bratstvo

Prvi koraki Bratstva

Prvi koraki Bratstva so nastali spontano zaradi potreb življenja in sicer leta 1942 v Verdunu v Franciji. V eni od verdunskih župnij je kot duhovnik deloval oče Henri François, ki je bil sam dolga leta težko bolan in je zato rad in pogosto obiskoval bolnike v svoji župniji. V vojnih razmerah je moral sprejeti še dodatno delo – postal je bolniški kurat. Zato je naprosil nekatere bolnike in invalide, naj ga nadomestijo pri obiskih bolnikov po domovih. Radi so to storili in se vsak mesec tudi zbirali pri njem, da bi se pogovorili o obiskih, naredili načrte za nove obiske in seveda skupaj molili. Tako je nastala prva skupina bolnikov in invalidov, nato so sledile še druge. Ob koncu vojne, junija 1945, so imeli duhovne vaje in nadeli so si ime Katoliško Bratstvo bolnikov in invalidov. Bratstvo se je širilo in prihajalo v stik tudi z nekatoličani, zato se je l.1974 preimenovalo v Krščansko Bratstvo bolnikov in invalidov in je izrazito ekumensko odprto, v svoje vrste sprejema člane ne glede na versko pripadnost. Bratstvo vodi kdo od bolnikov ali invalidov, ki se imenuje “Le responsable – odgovorni”. V vsaki deželi Bratstvo vodi narodni odgovorni z ekipo odgovornih, duhovnim pomočnikom in ob pomoči sodelavcev ter dobrotnikov.

 

Danes Bratstvo živi

Zgled, kako lahko bolniki in invalidi sami naredijo veliko drug za drugega, zbuja željo po posnemanju. Bratstvo živi v 50 državah sveta na štirih kontinentih: v Afriki, Aziji, Evropi in Latinski Ameriki.

 

Svetovno srečanje Bratstva

Vsaka 4 leta poteka Svetovno srečanje Bratstva, ko se zberejo delegati, bolniki, invalidi in njihovi spremljevalci, odgovorni za delovanje Bratstva po svetu. VI. Svetovno srečanje Bratstva je potekalo od 21. do 28. julija 2014 v Sloveniji. Tega pomembnega dogodka se je udeležilo 60 predstavnikov Bratstva iz štirih kontinentov, kjer Bratstvo živi. Geslo srečanja je bilo: “Še bomo gradili v občestvu”.

 

Dostopnost