• vodstvo Bratstva – sestavljajo ga voditelj Bratstva, pomočnik voditelja, duhovni pomočnik in voditelj Doma Bratstva;
  • narodni odbor – sestavljajo ga voditelji skupin, predstavnik sodelavcev in vodstvo Bratstva;
  • temeljne skupine – to so skupine bolnikov in invalidov, ki se srečujejo vsak mesec ali vsak drugi mesec na srečanjih;
Dostopnost