Bratstvo vodimo in oblikujemo bolniki in invalidi sami.

 • Spodbujamo spoštovanje življenja in dela bolnikov in invalidov ter njihovo ustvarjalnost.
 • Opozarjamo javnost na specifične probleme bolnikov in invalidov v Sloveniji.
 • Želimo si vzdrževati stike s predstavniki drugih gibanj, društev in organizacij, ki si prizadevajo za podobne cilje.
 • Ustvarjamo osebne in občestvene vezi med bolniki in invalidi ter njihovimi prijatelji v svojem okolju ( župniji, občini).
 • Skrbimo za to, da se z bratskim življenjem in prijateljskimi vezmi vsak posameznik lahko razvija glede na dane življenjske okoliščine.
 • Prinašamo veselo novico o Bogu, ki je Ljubezen in Življenje ter želi srečo vseh ljudi.

V ta namen organiziramo:

Srečanja temeljnih skupin, v katerih se člani srečujejo vsak mesec oz. vsak drugi mesec.

 • Regionalna srečanja: zaradi pomanjkanja aktivnih članov in transportnih problemov se člani v nekaterih regijah srečujejo le občasno, enkrat ali dvakrat letno.
 • Različne dejavnosti v Domu Bratstva – Dom Bratstva služi kot vezivo, ki povezuje člane iz vse države. Tu so organizirane dejavnosti, ki so namenjene vsem članom ( duhovne vaje, izobraževalni vikendi, različna delovna in družabna srečanja, kulturni dogodki, počitnice itd.)
 • Redno mesečno radijsko oddajo za bolnike in invalide z naslovom »Vstani in hodi«, ki jo na nacionalnem radiu Ognjišče pripravlja in vodi nacionalni voditelj Bratstva, Tone Planinšek.
 • Razstave izdelkov bolnikov in invalidov.
 • Sodelujemo pri reviji Prijatelj- revija prizadetih in njihovih prijateljev, ki jo izdaja Misijonska družba – lazaristi.
 • Se po svojih zmožnostih udeležujemo vseh oblik družbenega življenja na lokalni, nacionalni in meddržavni ravni.
Dostopnost