Naš naslov:

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov

Tabor 12

SI – 1000 Ljubljana
Voditelj Bratstva: Tone Planinšek

telefon: +386 1 898 71 15

mobilnik: +386 41 384 324

e-pošta: tone.planinsek@guest.arnes.si
Namestnica voditelja: Darinka Slanovec

telefon: +386 1 839 13 39

mobilnik: +386 31 641 227

e-pošta: darinka.slanovec@siol.net
Duhovni pomočnik: Borut Pohar, C.M.

mobilnik: + 386 51 268 751

e-pošta: borut.pohar@gmail.com

Dostopnost