Kdo smo?

Nekaj besed o Bratstvu in Domu  Stalno  

 

Dom Bratstva na Zaplani je hiša, ki za mnoge postaja dom, v katerega radi prihajajo in ga imajo za svojega. V Domu nihče ne živi stalno, svoja vrata pa rad odpira vsem, ki iščejo prostor za druženje, ustvarjalnost, učenje, duhovnost, sprostitev, praznovanje, … Najprej je namenjen članom Bratstva, pod to isto streho pa svoj prostor za nekaj ur ali dni najdejo tudi različne skupine.

In kdo smo člani Bratstva? Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov je gibanje v Cerkvi na Slovenskem in del Mednarodnega krščanskega bratstva trajno bolnih in telesno prizadetih oseb (krajše Bratstvo). V Sloveniji je gibanje prisotno od leta 1973. Bratstvo ima približno 300 članov. Prizadevamo si za čim večjo povezanost med bolniki in invalidi ter njihovimi prijatelji, za skupna druženja in medsebojno pomoč. Poudarek pri delovanju Bratstva je tudi na tem, da bolniki in invalidi sami vodijo Bratstvo, sodelavci pa pri delu pomagajo tam, kjer bolniki ali invalidi ne zmorejo.

Eden izmed večjih projektov v življenju Bratstva je Dom Bratstva na Zaplani. Sprva je bilo to staro župnišče, ki ni bilo več v uporabi in ga je Bratstvo dobilo v najem. Ta Dom smo z velikodušnim sponzorjem (gradbenim podjetjem) in mnogimi dobrotniki uspeli obnoviti in dograditi, da je sedaj res lep in predvsem prilagojen za invalide in bolnike. 27. aprila 2008 smo obnovljeni Dom odprli in blagoslovili in trudimo se, da bi se v njem čim več dogajalo. V Domu je 30 ležišč in velika dvorana, ki lahko sprejme do 100 ljudi.